luisteluharjoitukset

Ryhmäkuvaukset

Toiminnan ja ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa mielekäs harrastaminen mahdollisimman monelle, tarjota vaihtoehtoja omien taitojen, tason ja kehitystavoitteiden mukaan unohtamatta liikunnan iloa ja pilkettä silmäkulmassa!

Lasten luistelukoulu Tampere

Luistelukoulu (LK)

Lasten luistelukoulu 3–6 -vuotialle. Tavoitteena on harjoitella ja vahvistaa perusluistelutaitoa. Harjoitukset kerran viikossa.

taitoluisteluseura lapset

Koululaisten luistelukoulu (KLK)

Luistelukoulu 7-15-vuotiaille. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun alkeita monipuolisesti ja leikinomaisesti. Harjoitukset kerran viikossa.

Tiitiäiset

Tiitiäiset (T)

Ryhmässä luistelee innostuneita luistelukoulusta nostettuja pikkuluistelijoita. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun alkeita kuten kaaria, liukuja, piruetteja, perusluistelua, askeleita ja yksöishyppyjä. Ryhmä harjoittelee 3 kertaa viikossa ja oheisharjoituksia mahdollisuuksien mukaan.

Harrastusryhmä (H)

7-15-vuotiaille harrastajille. Ryhmässä harjoitellaan luistelun perusteita sekä yksöishyppyjä. Tärkeintä on kasvattaa innostusta urheiluun ja taitoluisteluun. Harjoitukset kerran viikossa.

Entiset tähdet (E)

Aktiiviuran lopettaneille luistelijoille. Vaatimustasona on, että luistelija osaa vähintään akselin / kaksoishyppyjä ja on kilpaillut aikanaan vähintään aluesarjatasolla. Harjoitukset kerran viikossa.

Maksut

Aikuisten tekniikka (A)

Yli 16-vuotiaille tarkoitettu taitoluistelutunti. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun perusteita; kaaria, käännöksiä, sirklausta, liukuja ja muita yksilötaitoja. Ryhmään ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin aiemmin luistelleetkin. Harjoitukset kerran viikossa.

Luistelukilpailu taitoluistelu kisapuku

Kilparyhmä 3

Ryhmässä luistelee tulevat tintit ja taitajat. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun perusasioita kuten perusluistelua, kaaria, yksöishyppyjä, peruspiruetteja, askeleita ja liukuja. Ryhmä harjoittelee 4 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä opetellaan omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt.

Kilparyhmä X harjoittelee

Kilparyhmä 2

Ryhmässä luistelee minit, tintit ja aluesarjalaiset. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun perusasioita kuten perusluistelua, kaaria, yksöis- ja kaksoishyppyjä, peruspiruetteja, erilaisia ja monipuolisia askeleita ja liukuja. Ryhmä harjoittelee 5 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt.

Kilparyhmä 1

Ryhmässä luistelevat taitajat. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun perusasioita kuten perusluistelua, kaaria, yksöis- ja kaksoishyppyjä, peruspiruetteja, erilaisia ja monipuolisia askeleita ja liukuja. Ryhmä harjoittelee 5 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä omatoimiset alku- ja loppuverryttely.

Kilparyhmä X

Kilparyhmä W

Ryhmässä luistelee alueluistelijoita. Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun perusasioita kuten perusluistelua, piruetteja, kaksoishyppyjä ja niiden yhdistelmiä ja sarjoja sekä erilaisia askeleita ja liukuja. Ryhmä harjoittelee 4+1 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt.

Kilparyhmä Y

Ryhmässä luistelee alueluistelijoita, noviiseja sekä a- ja b-silmuja, jotka ovat motivoituneita ja tavoitteellisia harjoittelussaan ja ovat STLL:n testijärjestelmässä mukana. Ryhmässä harjoitellaan kaksoishyppyjä sekä hyppy-yhdistelmiä ja sarjoja. Ryhmä luistelee 6 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt.

Kilparyhmä X

Ryhmässä luistelee liiton sarjoissa olevia luistelijoita, jotka ovat motivoituneita ja tavoitteellisia harjoittelussaan ja ovat STLL:n testijärjestelmässä mukana. Ryhmässä harjoitellaan kaksois- ja kolmoishyppyjä sekä hyppy-yhdistelmiä ja sarjoja. Ryhmä luistelee 6 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt.

Muodostelma (M)

Team Ice Passion on Varala-Tiimin aikuisten muodostelmaluistelujoukkue. Joukkueemme koostuu iältään ja taustaltaan erilaisista luistelijoista. Joukkuelaisia yhdistää rakkaus luisteluun, halu kehittyä sekä iloinen mieli.

Soveltava (S)

Soveltava taitoluisteluryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen myötä ei ole mahdollista osallistua ja harrastaa taitoluistelua yleisessä ryhmässä. Ryhmässä jokaiselle ryhmäläiselle tehdään omat yksilölliset tavoitteet.


Ryhmien muodostaminen

Vastuuvalmentaja käy keväällä ryhmien kokoonpanot läpi seuraavaa kautta varten (kausi vaihtuu toukokuun alusta).  Ryhmiin tehdään muutoksia luistelijamäärien, taitotasojen, turvallisuuden, tavoitteiden/motivaation (tavoitekeskustelut) ja muiden esille tulleiden asioiden perusteella. Ryhmät käydään läpi luistelijakohtaisesti ja tarvittaessa perustetaan uusia ryhmiä/siirretään luistelijoita ryhmästä toiseen parempien ja yksilölähtöisten harjoittelumahdollisuuksien takaamiseksi.


Ryhmäsiirrot

⦁ Ryhmäsiirrot perustuvat valmentajien arviointiin. 
⦁ Huomioitavia asioita ovat luistelijan taidot, ikä ja kilpasarja sekä luistelijan toive harjoitusmäärästä. 
⦁ Harjoitusryhmän koko riippuu myös luistelijoiden tilan tarpeesta. Pienempiä luistelijoita voi olla enemmän jäällä.
⦁ Mikäli luistelijan tavoitteet muuttuvat asiasta pitää keskustella vastuuvalmentajan kanssa.
⦁ Mikäli luistelijalla tai vanhemmalla herää kysymyksiä ryhmästä, kannattaa olla yhteydessä vastuuvalmentajaan. Muistathan kuitenkin, että valmentajien tekemiä ratkaisuja kunnioitetaan.


Luistelijan polku