Y

Ryhmässä luistelee alueluistelijoita, noviiseja sekä a- ja b-silmuja, jotka ovat motivoituneita ja tavoitteellisia harjoittelussaan ja ovat STLL:n testijärjestelmässä mukana. Ryhmässä harjoitellaan kaksoishyppyjä sekä hyppy-yhdistelmiä ja sarjoja. Luistelijoiden piruettivarastoja pyritään laajentamaan ja parantamaan. Perusluistelua ja askeltekniikkaa parannetaan. Ryhmässä kehitetään edelleen yksilöllisesti kunkin luistelijan omaa taitotasoa mahdollisimman pitkälle kaikilla osa-alueilla. Tavoitteena on kehittää nuorten pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta sekä opettaa urheilullisia elämäntapoja ja tukea nuoria ottamaan vastuu omasta harjoittelustaan. Ryhmä luistelee 6 kertaa viikossa ja lisäksi oheisharjoituksia sekä omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt. Heillä on mahdollisuus myös ottaa 1-2 lisäjäätä.

Valmennus

Valmennuksesta vastaa yksinluistelun valmentajat.